Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

BARBU, Dinu

Recenzii: Două cărți, un autor: Gheorghe Cotoșman

 
„Bănăţenii şi Episcopia Timişorii“*
 
Una din cărţile frumoase aflate în patrimoniul Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel“, secţia colecţii speciale, este şi lucrarea „Bănăţenii şi Episcopia Timişorii“, un volum tipărit în anul 1938 la Tipografia Diecezeană Caransebeş. Cartea a apărut „Cu binecuvântarea Î. P. S. Sale Patriarhul Dr. Miron Cristea - Preşedintele Consiliului de Miniştri“. Autorul lucrării - Preot Gheorghe Cotoşman, profesor la Academia Teologică din Caransebeş.

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020