Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

DORCESCU, Eugen

A fi oștean în trupele de elită ale împăratului slavei

 
A fi oștean în trupele de elită  ale împăratului slaveiMi s-a făcut, de curând, un dar de mare preţ: o carte. Dar ce carte! Se intitulează Istoria Bisericilor ortodoxe din Almăj, ediția a doua, revăzută și adăugită. S-a publicat, în anul 2019, la Editura Hoffman, din Caracal, și însumează, text și iconografie, 561 de pagini. 
Autorul acestei mirabile lucrări, al aces-tui filocalic tom, este binecunoscutul profesor și om de cultură Gheorghe Rancu-Bodrog, al cărui sumar, dar sugestiv portret îl găsim în Cuvântul înainte, semnat de Dr. Doru Sinaci, Directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad: „Dascăl școlit pe băncile Preparandiei arădene, fondată de către Dimitrie Țichindeal încă de la 1812, apoi profesor asociat la Universitatea „Dacia Hercules” din Băile Herculane, inspector – metodist pentru învățământul primar în județul Caraș-Severin, colecționar și ctitor de muzee, autor de monografii și lucrări științifice de excepție, membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeșului, realizator de expoziții inedite în țară și peste hotare, profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog a mai găsit timp să se ocupe, cu maximă competență, și de românii din Voivodina sau de cei de pe Valea Timocului”.

Recenzie: Istoria Episcopiei Cenadului

 
Recenzie: Istoria Episcopiei Cenadului În anul 2020, la Editurile Artpress și Ba-natul din Timișoara apare cel mai recent volum al cercetătorului timișorean Ioan Hațegan și anume Episcopia Romano-Catolică de Cenad în Evul Mediu, secolele XI-XVI, însumând 148 de pagini de text și fotografii. 
Cartea este structurată pe nouă capitole, generoase prin informațiile prezentate, la care se adaugă un „Cuvânt înainte” sub semnătura autorului, dar și o bibliografie și lista cu lucrările publicate până acum de istoricul bănățean, dr. Ioan Hațegan.

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020