Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

MĂRAN, Mircea (Serbia)

MĂRAN, Mircea

MĂRAN, MirceaMĂRAN, Mircea, cercetător științific asociat, profesor de istorie la Școala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț.
Teza de masterat şi-a susţinut-o la Facultatea de Filosofie din Novi Sad, în anul 2003, cu titlul „Dezvoltarea culturală a românilor din Banat în perioada anilor 1918-1941”.
În perioada 2003-2007 lucrează şi la Departamentul de Limba Română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad ca şi conferenţiar-colaborator, pentru  disciplinele Istoria poporului român şi Bazele balcanologiei.
Începând cu anul 2007, este angajat la Şcoala de Înalte Studii pentru Educatori din Vârşeţ, cu gradul de profesor pentru obiectele Istoria civilizaţiei, Contextul european al culturii naţionale și Interculturalismul în context European, iar de curând și în cadrul studiilor de master pentru obiectele Istoria și preșcolarii și Patrimoniul cultural și preșcolarii.
În anul 2008 îşi susţine, la Departamentul de Istorie al Facultății de Filozofie din Novi Sad, teza de doctorat pe tema “Situaţia culturală a românilor din Banat în perioada anilor 1945-1952”.

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020