Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Morisena nr. 3(11)/2018, anul III

Recenzie: Constantin C. Falcă şi Petru P. Ciurea sau Despre cărţile necesare

 
Deşi seria volumelor Cărăşeni de neuitat a fost începută de Constantin C. Falcă în colaborare cu Petru P. Ciurea, pentru acesta din urmă „timpul nu a mai avut răbdare”, seria continuând să fie scrisă doar de Constantin C. Falcă. Cu toate acestea, drept omagiu celui care a fost Petru P. Ciurea, acolo unde este textul o va cere, va fi folosit pluralul.
Se scrie enorm. Trăim în epoca hîrtiei scrise. (...) Şi se scrie tot mai grăbit. Cărţile sînt nişte propoziţii abia începute. Unele se opresc la adjectiv, altele la pronume. Foarte puţine ajung să descopere rădăcina unui verb.” (1)

Recenzie: Igriș – un sat și o monografie aparte

 
„Omul sfințește locul” a devenit o expresie – clișeu, care ne trimite la expresivitatea pe care o dobândește de-a lungul timpului efortul oamenilor de a da o nouă viață peisajului geografic.
În perioada interbelică, școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, se-condată de geografii școliți de Simion Mehedinți și George Vâlsan, a început să fixeze în eternitate specificul localităților și a locurilor care compuneau atunci România Mare.

Recenzie: Despre Vărădia, cu dragoste

 
În Observaţii şi probleme bănăţene (Bucureşti, 1940), ultima carte publicată de Nicolae Iorga înainte de tragicu-i sfârşit, marele istoric începea abrupt, făcând o precizare valabilă încă: „Istoria Banatului nu s-a scris până acum” (1, p. 1). În pofida contri-buţiilor adunate în timp, senzaţia de istorie lacu-nară, fragmentaristă, per-sistă. Să reamintim că în 1994, la editura reşiţeană Timpul (devenită TIM), Gh. Jurma propunea – sub titlul Descoperirea Banatuluio antologie, încercând să „readucă în actualitate o temă şi o obsesie”. Gestul (inspirat) de a aduna, într-o carte, texte importante despre Banat, o regiune cu o „personalitate accentuată” şi cu un „aport particular” (cum nota inimosul autor) nu are o semnificaţie locală. Dar, negreşit, ivirea volumului avea un caracter programatic. Cartea lui Gh. Jurma, „o încercare de a evidenţia semnificaţia Banatului”, se dorea o propunere, ispitând cititorii pentru „mai buna cunoaştere” a acestui spaţiu cultural, regăsit din interior. Aşezând sub lupă, în texte de referinţă, orgoliile şi complexele culturii bănăţene (apăsând pe excelenţa colectivităţii, dezvoltându-se, cum nota un regretat cercetător, „pe orizontală”), această carte a iscat controverse şi alte iniţiative; pregătind adică, cum spera Gh. Jurma, un şir de cărţi „care să dea putere şi garanţie luminii astfel semănate pentru viitorul ce va să vină”.

Recenzie: „Columna 2000“/2017

 
În 29 noiembrie 2017, cu ocazia desfășurării la Timișoara a celei de-a XXXII-a ediții a Simpozionului internațional „Columna 2000” (dedicat Zilei Sfântului Apostol Andrei și Zilei Naționale a României), a avut loc lansarea numerelelor 69-70-71-72 (ianuarie-decembrie 2017) ale prestigioasei reviste de cultură istorică „Columna 2000” din Timișoara. Această ediție a fost dedicată împlinirii a 610 ani de la nașterea „ultimului mare cruciat european”, voievodul român Iancu de Hunedoara, a 585 de ani de la nașterea vestitului conducător de oști român bănățean Pavel Chinezu, a 560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare și a 25 de ani de la canonizarea sa, a 555 de ani de la dobândirea de către Vlad Țepeș și oștenii săi a măreței biruințe de lângă Târgoviște (celebrul „Atac de noapte”) asupra turcilor otomani, a 120 de ani de la nașterea remarcabilului om de cultură bănățean Ioachim Miloia, a 100 de ani de la strălucitele victorii obținute de armatele române la Mărăști-Mărășești-Oituz, precum și de la moartea eroică a Ecaterinei Teodoroiu, a 90 de ani de la stingerea din viață a vrednicului rege al tuturor românilor Ferdinand I Întregitorul, a 70 de ani de la reînființarea Mitrolopiei Banatului și de la întronizarea Î.P.S. Vasile Lăzărescu în calitate de mitropolit, a 5 ani de la trecerea la cele veșnice a valorosului om de cultură Aurel Turcuș și, bineînțeles, Zilei Sfântulului Apostol Andrei și Zilei Naționale a României.

Recenzie: Vărădia tradiţională. Obiceiuri şi tradiţii

 
Membrii tineri ai comunităţii rurale au beneficiat în procesul de formare şi educare de o formă de învăţământ de tip tradiţional bazat pe transmitere orală a mesajului, fără nici o deosebire de avere sau statut social, în timp ce învăţământul de tip instituţional a constituit pentru multă vreme un privilegiu al celor puţini. Cultura populară anonimă a Banatului s-a transmis din generaţie în generaţie, prin intermediul mentorilor spirituali ai comunităţii (nu doar preoţi, învăţători), uneori fără apel direct la structurile instituţionale, pregătirea pentru viaţă începând din cercul familial. Cultura bănăţeană are etosul ei propriu, generat de cadrul geografic şi istoric al evoluţiei sale. Curente aparţinând unor arii şi tradiţii culturale distincte s-au întrepătruns aici, simultan şi succesiv.

Grănicerii și contrabanda*

 
Abstract: During great military conflicts or periods of economic embargo, countries and regions experience acute shortages of clothes, footwear, food, fuel etc. In this context, smuggling occurs in border areas. During the Second World War, smuggling escalated in Banat, at the border between Romania and Yugoslavia, which was under German occupation. Besides the smaller and greater smugglers, some of them belonging to the German army, Romanian border guards were also involved in this phenomenon.

Focul căzut din cer*

 
Primul raid al Aviației Statelor Unite ale Americii asupra Banatului: 30 septembrie-1 octombrie 1943. Doi prizonieri: aviatorii americani Jakobson Ghedeon și Jahane Iosif. Războiul psihologic dus de aviația inamică asupra Banatului prin lansarea a milioane de afișe-fluturaș. Colecția de afișe de la Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale ale României, prezentate în premieră. Aria de răspândire al acestora. „Manifestele lansate nu au produs  nici un deranj între locuitori”. Alarmele aeriene executate în județul Timiș-Torontal în luna aprilie 1944.

Banatul într-o carte italiană din 1685

 
Abstract: 1685 was print in Milan the book of Simpliciano Bizozeri/Bizzozzeri (1642-1704), member of the Barnabite’s Order, on the past of Hungary and Croatia: Compendiose notitie dello stato passato del regno di Vngheria e regno di Croatia. This book, compiled with informations gathered by the author from different older or contemporary works, is part of the official propaganda, especially in the spirit of the Habsburgs, to improve the military engagement of the central-european states in the fight against the Ottoman Empire. In his book Bizozeri insists on the struggle during the XVth  to the XVIIth  centuries in the Banat to stop, infortunately in vain, the advance of the Porte towards Central Europe. Sometimes, Bizozeri is describing fortresses and places in the Banat involved in this clashes, but deprived of a direct knowledge on the region, he is not to be trusted always.

Tragicele evenimente desfășurate în vestul județului Timiș-Torontal, în toamna anului 1944

 
Abstract: On 23 August 1944, after the official announcement about Romania’s change in politics towards the alliance with the United Nations, the western part of Banat was confronted with war. In the second half of September 1944, fierce battles were fought between the Soviet forces quartered in Variaș and the German troops that put up a strong resistance in Periam. By 7 October, Periam was already occupied by the Red Army and by 9 October, the German troops were forced to withdraw beyond the Romanian border. Monuments were raised to the memory of the war heroes in several localities in Banat. Bringing these events back into the collective memory contributes to the pacifying education of the present generations.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020