Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Morisena nr. 4(12)/2018, anul III

Recenzie: Panteonul bănățean

 
Volumul „Din Panteonul Banatului istoric” adună, în cele 280 de pagini ale sale, mai multe studii ştiinţifice pe care eminentul dascăl, colecţionar şi cărturar bănăţean, profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog, le-a realizat în ultimul pătrar de veac. Unele dintre aceste cercetări au văzut lumina tiparului în mai multe volume sau reviste de istorie apărute până în prezent, de-a lungul şi de-a latul spaţiului Banat-Crişana, în vreme ce altele reprezintă abordări inedite autorului.

Recenzie: Practici carnavaleşti

 
Concepută iniţial ca dizertaţie de masterat, lucrarea recenzată în pagi-nile de faţă reprezintă de fapt o nouă şi substanţială contribuţie la studiul unui element etno-cultural ce ţine de civilizaţia noastră tradiţională, în particular aceea a Banatului Montan, din păcate puţin evidenţiat pe cale bibliografică, res-pectiv pletora de mani-festări carnavaleşti ce se derulează în câteva dintre satele Banatului de munte, în perioada menţionată în titlu. Autoarea, după cum se va vedea, cu un evident talent pentru cercetarea etnologică, utilizează termenul de carnaval pentru ceea ce se întâmplă aici înainte de începerea Postului Mare. Personal, obişnuiesc să-l folosesc pe acela de ritualuri de primăvară cu măşti pentru a desemna acelaşi fenomen.

Recenzie: Din dragoste pentru fotbal

 
Fotbalul, un joc nou și revoluționar, apărut pe aceste meleaguri la începutul secolului trecut, a devenit între timp o „poveste veche”, vorba fostului mare antrenor Coloman Cibi Braun. Dacă Peninsula Britanică a fost leagănul și promotorul acestei „nebunii” organizate, spațiul austro-ungar, din care a făcut parte și Banatul până la sfârșitul Primului Război Mondial, a venit puternic din urmă, maghiarii, austriecii și cehii propunând jucători și echipe de talie mondială.

Călăuzele și contrabanda în Banat*

 
Abstract: Wars lead to severe shortages of clothing, footwear, food, fuel etc. This situation favours smuggling, especially in the border area. During the Second World War, smuggling was in full swing in Banat, at the border between Romania and Yugoslavia, which was under German occupation. There were smaller and greater smugglers, some of them from the German army, as well as people who knew where to cross the border without being caught and who to bribe. These people were called guides.

Banatul, „America mică” și geopolitica transfrontalieră

 
Abstract: Banat was established as a distinct geopolitical entity. To this they contributed: geographical location, political-administrative status in the eighteenth century, immigration, colonization. Since the tenth century, when it was established as a political-territorial entity (in the form of suzerainty of the Byzantine Empire), Banat constituted a border region, a space with a distinct geopolitical and anthropogeographic profile. This resulted in the formation of an original regional culture, in which the pivotal role is played by the regional identity.
Keywords: History of Banat, Geography of Banat, Habsburg Empire, Geopolitics of frontier regions in Central Europe, Regional identity in Central Europe

Avram Ciocoiu – Mărturii despre Marea Unire

 
Abstract: Priest Avram Ciocoiu of Vucova was among the 1228 delegates who on 1 December 1918 voted for the unconditional Union of Transylvania, Banat, Crişana and Maramureş with Romania. Despite the hostile attitude of the Serbian troops of occupation, the priest managed to go to Alba Iulia. On 6 December 1918, when he returned home, a Slovak denounced him to the Serbian captain of the locality for hostile behaviour toward the Serbians. Only the mayor’s firm intervention saved the priest.

Portul popular românesc din nord-vestul Banatului în imagini foto şi cărţi poştale ilustrate din prima jumătate a secolului trecut

 
Abstract: Based on illustrated postcards and photographs from the first half of the 20th century, there are presented particularities of the Romanian folk costumes in the ethnographic area of Sânnicolau Mare, located in the northwest of the Banat.
In addition to the few private photographs, each one probably unique, there are also some photo postcards made by the FOTO ARTA TIMIŞOARA (PHOTOGRAPHER’S STUDIO) with very good image qualities and might be of interest both from historical as well as the ethnographic point of view of this area.

Variașul în cărți poștale ilustrate. Istoricul cartofiliei locale (sfârșitul sec. al XIX-lea – anul 1919)

 
Abstract: Illustrated postcards play a very important documentary role in the study of rural topography at the beginning of the 20th century. They are indispensable for researching the evolution of the local architecture during the whole century [1]. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, fine-art photography was little known in the rural area of Banat. The topographic photographs taken in those years are relatively rare and only a small number of them have survived until today. Illustrated postcards were printed in large numbers and the collectors loved them. Over time, they became the most important testimonies of rural Banat in general and Variaș in particular.

Învățământul orbilor în Banat la jumătatea secolului al XIX-lea

 
Abstract: The article presents archive documents proving that the education of blind children started on the territory of Caransebeș Border Regiment in 1846. Between 1846 and 1848, the Court of Vienna sent the necessary instructions and 6 (six) copies of a work by Johann Wilhelm Klein: Guide for the education of blind children in their families and elementary schools (Anleitung blinde Kinder in ihren familien und in den gewöhgnlichen Volksschulen zu bilden), published in Vienna in 1844.
The documents show that the education of blind children started at Bozovici School in 1846 and the school in Orșova Veche in 1848. These are the oldest schools for the blind in Romania.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020