Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

RACHIERU, Adrian Dinu

Recenzie: Despre Vărădia, cu dragoste

 
În Observaţii şi probleme bănăţene (Bucureşti, 1940), ultima carte publicată de Nicolae Iorga înainte de tragicu-i sfârşit, marele istoric începea abrupt, făcând o precizare valabilă încă: „Istoria Banatului nu s-a scris până acum” (1, p. 1). În pofida contri-buţiilor adunate în timp, senzaţia de istorie lacu-nară, fragmentaristă, per-sistă. Să reamintim că în 1994, la editura reşiţeană Timpul (devenită TIM), Gh. Jurma propunea – sub titlul Descoperirea Banatuluio antologie, încercând să „readucă în actualitate o temă şi o obsesie”. Gestul (inspirat) de a aduna, într-o carte, texte importante despre Banat, o regiune cu o „personalitate accentuată” şi cu un „aport particular” (cum nota inimosul autor) nu are o semnificaţie locală. Dar, negreşit, ivirea volumului avea un caracter programatic. Cartea lui Gh. Jurma, „o încercare de a evidenţia semnificaţia Banatului”, se dorea o propunere, ispitând cititorii pentru „mai buna cunoaştere” a acestui spaţiu cultural, regăsit din interior. Aşezând sub lupă, în texte de referinţă, orgoliile şi complexele culturii bănăţene (apăsând pe excelenţa colectivităţii, dezvoltându-se, cum nota un regretat cercetător, „pe orizontală”), această carte a iscat controverse şi alte iniţiative; pregătind adică, cum spera Gh. Jurma, un şir de cărţi „care să dea putere şi garanţie luminii astfel semănate pentru viitorul ce va să vină”.

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020