Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

BERCEANU, C. Iancu

BERCEANU, Iancu C.

BERCEANU, Iancu C.BERCEANU, Iancu Constantin
 
Născut: 1 iunie 1981 în Oravița, Județul Caraș – Severin
 
Studii:
Liceul Teoretic „General Dragalina” Oravița, absolvit în 2000
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Chimie – Biologie – Geografie, Secția Geografie: licență 2004, master 2016
Școala Doctorală „Mediu geografic și dezvoltare durabilă” din cadrul UVT
Doctorand începând din 2018
Tema cercetării doctorale: Impactul Politicii Transfrontaliere a României și a Politicii Europene de Vecinătate asupra conservării identității în comuitățile etnice minoritare din Județul Timiș
Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae Popa

Recenzie: Cetatea Morisena-Cenad*

 
Ioan Ha'egan - Cetatea Morisena-CenadSituată la confluența civilizațiilor, „Cetatea de pe Mureș” a avut o istorie zbuciumată, care ne duce cu gândul la vechea expresie cronicărească de loc „așezat în calea răutăților”.
Apelând la o bogată sursă de inspirație documentară, istoricul Ion Hațegan (fiu al Cenadului) a realizat o monografie bogat ilustrată a Cetății Cenadului. Pentru a nu urma calea unei posibile ambiguizări, este necesară precizarea că volumul semnalat în acest articol nu este o istorie a localității Morisena – Cenad, ci face referire la cetatea care a funcționat vreme de 1596 ani (atestați documentar) ca fortificație și centru politico-militar în Pusta bănățeană.

Recenzie: Cenad – Documente de arhivă*

 
Cenad – Documente de arhivăApărut de curând la Editura Artpress, în Timișoara, și lansat în 9 noiembrie 2019 la Cenad, cu prilejul Zilei Asociației Culturale „Concordia”, volumul lui Dușan Baiski surprinde prin conținutul său: peste 350 de fotocopii ale unor documente și copii după fotografii-document, datând din perioada interbelică, până în primele două decenii postbelice.
În „Cuvântul înainte” autorul, neobosit căutător al identiății Banatului de câmpie, mărturisește că a realizat „doar” o selecție din cele 120.000 de documente pe care le-a studiat timp de 12 ani în arhiva S.J.T.A.N.

Recenzie: Banatul în cartografie*

 
Apărută în 2012 la Editura Partoș, la Timișoara, cartea profesorului lugojean Șofronie Mureșan reprezintă rodul mai multor ani de cercetări asidue în arhivele fostului Imperiu Habsburgic în documentele cartografice ale luminatului veac al XVIII-lea, cercetări care au fost încununate cu obținerea titlui de doctor.
Consistentă, atât ca întindere (peste 400 de pagini), cât și ca in-formație, cartea surprinde prin ineditul tematicii. De asemenea, cele 115 materiale grafice (planuri, hărți, grafice, gravuri) și 23 tabele întregesc zestrea informativă a volumului, devenind, astfel, un instrument eficient pentru cercetătorii istorici, geografi, sociologi, antropologi. Publicul larg se poate delecta cu bogăția materialelor grafice și documentare.

Aspecte geografice ale evoluției structurii etnice a populației Banatului (sinteză)

 
Abstract: The territorial disparities of the entity structure of the Banat population originate from the historical evolution of the region. Between 1718 and 1919 it is possible to notice the decrease of the weight of the Romanian and Serbian population, against the background of massive colonization with Gemini and Hungarians. After 1945 the Germans migrated to Germany, and many Romanians settled in Banat. The Serbian population continued to decline in number due to low birth rates and as a percentage due to the massive infusion of the Romanian population. The preservation, after 100 years of the minority minority communities - even numerically diminished - attests the tolerant policy of the state and their integration in the Romanian society.

Banatul, „America mică” și geopolitica transfrontalieră

 
Abstract: Banat was established as a distinct geopolitical entity. To this they contributed: geographical location, political-administrative status in the eighteenth century, immigration, colonization. Since the tenth century, when it was established as a political-territorial entity (in the form of suzerainty of the Byzantine Empire), Banat constituted a border region, a space with a distinct geopolitical and anthropogeographic profile. This resulted in the formation of an original regional culture, in which the pivotal role is played by the regional identity.
Keywords: History of Banat, Geography of Banat, Habsburg Empire, Geopolitics of frontier regions in Central Europe, Regional identity in Central Europe

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020