Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

RANCU-BODROG, Gheorghe

RANCU-BODROG, Gheorghe

 
RANCU-BODROG, GheorgheNăscut la 2 aprilie 1946, în localitatea  Hodoş Bodrog, jud. Arad
Şcoala primară în Bodrog, gimnaziul în Zădăreni jud. Arad,  Şcoala Medie Mixtă Pecica, jud. Arad, promoţia 1964
Institutul Pedagogic Arad, promoţia 1966
Repartizat prin Decizie Ministerială la Şcoala Stancilova jud Caraş Severin din 1966, iar din 1969 transferat definitiv la Şcoala Şopotu Vechi unde a funcţionat până la pensionare în 31 august 2010.
Anul 1988 a obţinut gradul I în învăţământ şi tot din acelaşi an a fost desemnat, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş Severin,  metodist ISJ pentru învăţământul primar şi responsabil al cercului pedagogic Almăj până la pensionare.
Anul 2001 a absolvit Facultatea de sociopsihopedagogie – Colegiul Universitar Pedagogic, iar în 2004 Facultatea de drept a Universităţii Dacia Hercules din Băile Herculane  unde a îndeplinit funcţia de director cu probleme de învăţământ, strategie, reformă timp de 9 ani între 1995 – 2004. Din 2004 până în toamna anului 2006 a funcţionat ca responsabil punct de lucru, în Băile Herculane, pentru Universitatea Ecologică din Bucureşti.
Nu a practicat calificările ulterioare  din respect pentru meseria de dascăl. Le-a făcut  doar pentru cultura  sa generală şi să demonstreze că întotdeauna se poate mai mult. 

Revolte româno-sârbe în graniţa bănăţeană la începutul secolului al XIX-lea

 
Abstract: In 1807, in a company of the Romanian-Illyrian Border Regiment at Kruščica, acts of insubordination occurred when the border guards refused to do overtime cordon activities. The movement against the Habsburg administration of the Romanians and the Serbians north of the Danube was also influenced by the anti-Ottoman Serbian revolt south of the Danube, led by Karađorđe. Karađorđe had connections with the Romanian and Serbian leaders and encouraged them to fight for social and national justice. Given the circumstances, common revolts of the Romanian and Serbians broke out on both sides of the Danube.

Răspândirea şi organizarea creştinismului de început în Banatul de sud

 
Abstract: The archaeological discoveries such as household items and ornaments are solid proof of the existence of the Christian cult in the surrounding area of Almăj, the inhabitants’ powerful Christian faith and their capacity to express their faith in the elements marking these discoveries. As the inhabitants were brave enough to use or wear them every day, they must have been aware of their significance. The religious archaeological discoveries enrich the information that demonstrates how old Christian faith is and that the mentioned area was continuously inhabited.

Ţăranul bănăţean în publicistica rurală

 
Abstract: Folk creation was not emulated only in our country. In Banat, the creative impulse relied on deep-rooted cultural traditions. The activity of the creative peasant artists developed into an extended and intense literary movement that was so well organised that it had strong echoes in our villages taken as a community. In the first year after the Great Union, the works of our rural scholars, born in families of ploughmen, reveal their tendency to organise this social blanket from a political point of view.

Contribuţii la istoricul aşezării Bodrogu Vechi (judeţul Arad)

 
Abstract: A small, insignificant settlement, especially after the catastrophic floods in 1970-1975, but with a rich history. The village developed around Hodoş Bodrog Monastery, where salt was downloaded from the rafts that came down the Mureş River from Transylvania. The archaeological discoveries, event the accidental ones, prove that the area has been inhabited continuously. The locals were hunters and fishermen and exploited the fertile land on the right bank of the Mureş.

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020