Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Cine suntem? / Who we are?

Versiune tiparSend by email
Autor: 
Dușan BAISKI
E-mail: 
dusanbaiszki@gmail.com
Keywords: 
morisena,revista,cenad,banat,istorie,history,arhiva,archive
 
 
UK flagMorisena is an independent historical periodical.
Its main purpose is to recover and promote the history of the local communities of Banat – a historical province located in the south-eastern extremity of the Mitteleuropa territorial entity. After the First World War, Banat was divided between Romania, Serbia and Hungary). The publication borrowed the ancient name of Cenad Village, Timiș County, Romania.
The editorial board, consisting of specialists in various fields, covers not only the region of Banat, but also other areas of Romania. The editors and authors’ professional experience allows them to approach a large variety of historical subjects.
This quarterly periodical has been published since 2016, with the constant financial support of the Mayor’s Office and the Local Council of Cenad.
The printed version (250 copies) is distributed for free to its contributors (Romania, Serbia, Hungary, Germany, Austria), county and town libraries, the museums of Banat and the libraries of the universities of Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, București, Craiova, Iași etc.  
The digital format is promoted for free on a number of sites from Romania and abroad and on various social networks.
Morisena is registered at National Library of Romania under ISSN: 2668-8980, ISSN-L: 2501-1359.
Morisena has its own site: www.morisena.ro.
 
Editor & webmaster: Dușan BAISKI
 
RO flagRevista „Morisena” este o publicație independentă, cu profil istoric.
Scopul său principal îl constituie recuperarea și promovarea istoriei în primul rând a comunităților locale din Banat (provincie istorică situată în extremitatea sud-estică a entităţii teritoriale Mitteleuropa, care, după Primul Război Mondial, a fost împărțită între România, Serbia și Ungaria). Denumirea sa vine de la numele antic (Morisena) al comunei Cenad, jud. Timiș, România.
Colegiul de redacție, format din specialiști din diferite domenii, în principal istorie, acoperă Banatul, dar și alte zone din România. Structura profesională și experiența redactorilor, a autorilor în general, permit abordarea unor subiecte și teme istorice foarte variate.
Sprijinul financiar constant din partea Primăriei și a Consiliului Local Cenad permite, începând din 2016, tipărirea constantă, trimestrială, a publicației.
Revista tipărită (într-un tiraj de 250 de exemplare) se distribuie gratuit autorilor (România, Serbia, Ungaria, Germania, Austria), bibliotecilor județene și orășenești și muzeelor din Banat, bibliotecilor central-universitare din Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Iași etc.  
Formatul digital al publicației este promovat gratuit pe o serie de site-uri din România și străinătate și pe diferite rețele de socializare.
„Morisena” este înregistrată la Biblioteca Naţională a României sub codurile ISSN: 2668-8980, ISSN-L: 2501-1359.
”Morisena” are site propriu: www.morisena.ro
 
Editor & webmaster: Dușan BAISKI

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020