Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

CIOBANU, Tiberiu

Versiune tiparSend by email
Autor: 
Dr. Tiberiu Ciobanu
E-mail: 
tiberiuciobanu_vt@yahoo.com
 
CIOBANU, TiberiuCIOBANU, Tiberiu

Născut, la 25 septembrie 1960, în oraşul Anina, judeţul Caraş-Severin;

Absolvent, în anul 1984, al Facultăţii de Istorie-Filosofie (specializarea istorie-filosofie), Universitatea din Bucureşti;
Profesor de istorie, grad didactic I, titular în învăţământul preuniversitar (actualmente, la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara);
Doctor în istorie din 2008, cu distincţia „cum laude”;
Fondator şi director al Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara (fosta, între 1998-2001, Şcoală cu clasele I-VIII nr. 23, devenită, din 8 mai 2001, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 23 „Vlad Ţepeş”, iar din 1 septembrie 2003, transformată în Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”), între 1998-2010 şi din 2012 până în prezent;
Director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara între 2011-2012;
Membru în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional;

Metodist;
Responsabil de Cerc Pedagogic;
Membru în Consiliul Consultativ al inspectorului școlar general între 2002-2005;
Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de istorie;
Expert învăţare;
Formator de formatori;
Responsabil de proiecte cultural-educative și științifice, inclusiv europene;
Cadru didactic asociat la Catedra de Istorie a Facultăţii de Litere, Istorie şi Filosofie (actualmente, „şi Teologie”), de la Universitatea de Vest Timişoara, din 1997 până în 2010, iar din 2006 şi la Catedra de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara;
Conferenţiar universitar, titular al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara, începând din anul universitar 2012-2013;
Prorector al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara, începând din anul universitar 2012-2013;
Fondator, director şi redactor-şef al revistei de cultură istorică „Columna 2000” din Timişoara;
Redactor-șef adjunct al periodicului de cultură şi educaţie „Demnitatea” din Timişoara;
Membru în Colectivul de redacţie al revistei de cultură istorică „Clio” din Timişoara;
Membru în Colectivul de redacţie al revistei de spiritualitate creștină „Lumina divină” din Timişoara;
Membru în Colectivul de redacţie al revistei trimestriale de istorie „Morisena” din Cenad (jud. Timiş);
Realizator şi moderator al emisiunilor „Dincolo de catedră” şi „Pagini de istorie” (în perioada 2001-2006) şi al emisiunii „Convergenţe”, începând din 2006, de la Televiziunea „Europa Nova” Timişoara;
Referent științific și coordonator de colecție („Bibliotheca Historia”) la Editura Eurostam-pa Timișoara;
Preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” din România - Filiala Timiş între 2003-2015;
Fondator şi prim vicepreşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei;
Fondator şi secretar general al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara;
Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin-Serbia;
Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Sorin Titel” din Banat;
Membru de onoare al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România - Filiala Timişoara;
Membru al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni;
Membru-fondator al Asociației Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor Timișoara;
Membru al Fundației Regionale de Interes Public „Sine Ira” și responsabil al Departamen-tului P.R. al acesteia;
Membru al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul de Interne - Filiala Timiş;
Vicepreşedinte al Ligii Scriitorilor Români - Filiala Timişoara Banat;
Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România;
Membru de onoare al Academiei Pontificale Internaționale Mariane de la Vatican;
Membru „Lions Club România Internațional”;
Vicepreședinte al Filialei Timiş „Mihai Pârvulescu” a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.
 
   Cărți publicate până în prezent:
 1. Victorii celebre ale oştilor române, Editura Brumar, Timişoara, 1997;
 2. Mihai Viteazul, domnul primei uniri, Editura Brumar, Timişoara, 1998;
 3. Domnii îndelungate în istoria românilor, Editura Eurostampa, Timişoa-ra, 1999;
 4. Domnitori şi regi de seamă din istoria poporului român, Editura Excelsior, Timişoara, 2000;
 5. Domnitori nedreptăţiţi din istoria românilor, Editura Marineasa, Timişoara, 2001;
 6. Oştile române şi cruciadele antiotomane, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2002;
 7. Voievozi desăvârşitori ai statelor medievale Ţara Românească şi Moldova (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2003 (cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului);
 8. Incursiuni în istoriografia românească referitoare la Banatul medieval (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2004 (cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării);
 9. Douăsprezece povestiri adevărate despre Mihai Viteazul (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Eurostampa, Timişoara, 2005;
 10. Domnitori români mai puţin cunoscuţi, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2005 (cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică);
 11. Voievozi şi domnitori români (sec. XIV-XVI), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2006 (cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică);
 12. Domnii scurte dar însemnate în istoria românilor, Editura Zamolsara, Timişoara, 2007 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 13. Cele mai scurte trei domnii din Evul Mediu românesc (ediţie bilingvă româno-franceză), Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 14. Banatul medieval în viziunea istorică a lui Patriciu Drăgălina, Editura Eurostampa, Timi-şoara, 2008;
 15. Monografism bănăţean (Istoria medievală a Banatului reflectată în monografiile alcă-tuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), Editura Eurostampa, Timişoara, 2008;
 16. Istoriografia românească de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Unire privitoare la Evul Mediu bănăţean, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 17. Cercetarea istorică românească din secolul XIX şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat. Sinteză (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Eurostampa, Timişoara, 2009;
 18. Ion Vodă cel Viteaz, o viaţă eroică şi un sfârşit tragic, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 19. Istoriografia românească din perioada 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 20. Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi biobibliografice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 21. Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. I-II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 22. „Fortissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, Editura Eurostampa, Timişoara, 2011 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 23. Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Ioachim Miloia, Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 24. Prezentare a cadrului istorico-geografic al Banatului medieval, Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 25. Integrarea cercetărilor istorice referitoare la Banatul medieval în mişcarea generală istoriografică românească (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Eurostampa, Timişoara, 2013 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 26. Mircea cel Bătrân «cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii creştini», Editura Euro-stampa, Timişoara, 2013 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 27. Istoria medievală a Banatului in viziunea unor cărturari români ardeleni din secolele XIX-XX, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 28. Istoriografia românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea privitoare la Banatul medieval, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 29. Pavel Chinezu şi măreaţa sa biruinţă de pe Câmpul Pâinii repurtară asupra turcilor oto-mani, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 30. De la Rovine la Călugăreni. Mari biruinţe ale oştilor române asupra turcilor otomani, Edi-tura Eurostampa, Timişoara, 2014 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 31. Cercetarea istorică românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea referitoare la Evul Mediu bănăţean, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Ti-miş);
 32. Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 33. Banatul medieval reflectat în cercetarea istorică românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2016;
 34. Vlad Țepeș și «Atacul de noapte» 555, Editura Eurostampa, Timişoara, 2017;
 35. Vlad Țepeș, considerente cu privire la originea și semnificația supranumelui «Dracula» (ediție bilingvă româno-engleză), Editura Eurostampa, Timişoara, 2018.
 
Volume îngrijite:
 1. Lucrările simpozionului „Ardealul, pământ românesc”, Ediţiile I-II, 2008-2009, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010;
 2. Oameni de seamă ai Banatului, XIV, Editura „Tibiscus” (Uzdin, Serbia) şi Editura Eurostampa (Timişoara, România), Timişoara, 2011;
 3. Oameni de seamă ai Banatului, XV, Editura „Tibiscus” (Uzdin, Serbia) şi Editura Eurostampa (Timişoara, România), Timişoara, 2012;
 4. Oameni de seamă ai Banatului, XVI, Editura „Tibiscus” (Uzdin, Serbia) şi Editura Eurostampa (Timişoara, România), Timişoara, 2013;
 5. Oameni de seamă ai Banatului, XVII, Editura „Tibiscus” (Uzdin, Serbia) şi Editura Eurostampa (Timişoara, România), Timişoara, 2014.
 
            Volume coordonate științific:
 1. Otilia Breban, Drumul către nemurire (410 ani de la trecerea la cele veşnice a celui dintâi unificator de neam şi ţară, marele şi dreptcredinciosul voievod Mihai Viteazul, „din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”), Editura Eurostampa, Timişoara, 2011;
 2. Adina Laura Nasta, Istorie: culegere de teste pentru Bacalaureat, Editura Eurostampa, Ti-mişoara, 2017.
 
           Cărți în curs de apariție:
 1. Vlad Țepeș, «cel mai mare cârmuitor și comandant militar» al vremii sale
 2. Pavel Chinezu, «ultimul general ridicat din rândul poporului»;
 3. Ștefan cel Mare și Sfânt, un «verus christianae fidei athleta»;
 4. Ion Vodă cel Viteaz, «cel de pe urmă erou al Moldovei»;
 5. Mihai Viteazul și bătălia de la Șelimbăr 420.
 
Cărți în pregătire:
 1. «Columna 2000». Monografie XX (în colaborare cu Eusebiu Narai);
 2. Mihai Viteazul, «un meteor pe cerul poporului român» 420 (în colaborare cu Otilia Breban).             
 
           Peste 800 de studii şi articole publicate şi 320 de comunicări ştiinţifice susţinute.
 
           Numeroase ordine, titluri, distincţii, premii, diplome şi medalii, care i-au fost conferite şi acordate, printre care se remarcă:
 • Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, conferit prin Decret Prezidenţial, în anul 2004;
 • Ordinul „Crucea Memoriei”, în semn de înaltă preţuire în lupta contra comunismului, conferit de Uniunea Participanţilor la Conflictul Militar (1991-1992) din Republica Moldova, în anul 2005;
 • Premiul „Pro Cultura Timisensis”, pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deo-sebite în promovarea artei şi culturii timişene, acordat de Consiliul Judeţean Timiş, în anul 2006;
 • Titlul de „Membru de Onoare” şi „Medalia pentru Merite Deosebite”, în activitatea de cinstire a Eroilor Neamului Românesc, acordate de Consiliul Director Central al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România, în anul 2006;
 • Distincţia „Diploma Gheorghe Lazăr clasa a III-a”, pentru merite deo­sebite în activitatea la catedră şi rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tine­retului, în anul 2007;
 • Premiul „Jurnalistul anului 2012”, pentru izbânda credinţei în ziaristica independentă, pentru înalta pâlpâire a spiritului de jurnalist stând de veghe la izvoarele adevărului, pentru cin-stita slujire a cuvântului scris, pentru tenacitatea cu care apără limba română, pentru că este făptuitor de dreptate şi pentru curajul de a fi corect, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012;
 • Diploma „Silvius Bata Miclea”, pentru contribuţii deosebite în afirmarea şi promovarea jurnalisticii adevărate şi independente în spaţiul Banatului, conferită de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anii 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2013;
 • Premiul cultural „Tibiscus”, pentru contribuţii la promovarea şi afirmarea va­lo­rilor cultural-spirituale româneşti în spaţiul banatic, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anii 2009, 2010 şi 2012;
 • Premiul cultural „Gheorghe Bulic”, în semn de profundă mulţumire şi re­cunoştinţă pentru contribuţia majoră la păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii cultural-naţionale, a spiritualităţii şi demnităţii românilor din Ser­­bia, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivo­dina-Serbia, în anii 2008 şi 2011;
 • Premiul „Dr. Gligor Popi”, în semn de recunoştinţă şi continuă aducere aminte pentru contribuţia adusă la păstrarea obştei româneşti cât şi pentru merite deosebite în promovarea ideilor umaniste şi cultivarea şi afirmarea valorilor istoriei româneşti, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012 şi 2014;
 • Premiul „Excelsior”, în semn de profundă mulţumire pentru cinstirea de neam a româ-nilor, pentru prodigioasa şi neobosita activitate desfăşurată în ogorul spiritualităţii româneşti, pentru contribuţii de prestigiu la crearea de viaţă culturală românească şi pentru ataşamentul învederat faţă de înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2013 şi 2014;
 • Nominalizat cu emisiunea „Dincolo de catedră”, în cadrul Concursului „Pre­miile Jurnalismului de Educaţie” (secţiunea Televiziune), ediţia 2004, organizat de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO.
 

 

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020