Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Termeni și condiții

Versiune tiparSend by email
Autor: 
***
Keywords: 
morisena,revista,cenad,banat,istorie,history,arhiva,archive
termen,conditie,colaborare
 
 
Colaborarea la revista „Morisena” este liber consimțită.
Colegiul de redacție și/sau editorul pot respinge fără explicații orice text primit spre publicare.
Redacția nu se angajează să publice imediat un text primit spre publicare, rămânând la latitudinea sa data publicării.
Poate colabora orice persoană, indiferent de cetățenie, gen, naționalitate, apartenență politică, religioasă etc.
Redacția își rezervă dreptul de a solicita oricărui nou autor un curriculum-vitae și orice date suplimentare necesare, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor personale.
Temele și subiectele abordate în articole trebuie să fie cu profil istoric și să se refere la evenimente și oameni din istoria Banatului în special, a României în general, ori care au legătură directă cu Banatul istoric și/sau România. În acest din urmă caz, economia textului trebuie să fie preponderent axată pe Banat și/sau România.
Articolele se trimit exclusiv în limba română (fie ele texte de autor, fie traduceri), în format .doc sau .docx la adresa: dusanbaiszki@gmail.com
Autorul trebuie să-și decline o adresă de e-mail proprie, validă, care va fi publicată împreună cu textul său. Adresa de e-mail publicată alături de text va fi cea de pe care a trimis autorul textul său, dacă nu se specifică o altă adresă.
Fiecare text va fi însoțit de un rezumat și cuvinte-cheie, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Corectitudinea traducerii îi revine autorului în calitate de traducător sau comanditar al traducerii.
Întreaga responsabilitate pentru conținutul articolelor revine autorilor acestora. Nu se admit atacuri la persoană, atitudini xenofobe, rasiste, limbaj inadecvat, jignitor.
Obligația corecturii textului revine exclusiv autorului, el fiind răspunzător pentru orice greșeli de limbă, ortografie, logică, exprimare, citare etc. făcute din vina sa.
 
Orice articol primit este în prealabil citi și evaluat. 
Un articol cu mai mult de trei greșeli pe pagină va fi respins.
Un articol acceptat spre publicare este  citit de cel puțin două ori, pentru înlăturarea oricărei greșeli de ortografie, gramatică, logică, exprimare.
Un articol acceptat va fi publicat atât în ediția print, cât și în cea on-line, accesul fiind liber și gratuit.
 
Se recomandă evitarea citării Wikipedia.
În cazul citării unor resurse de pe Internet, se recomandă utilizarea de site-uri aparținând unor instituții dovedit serioase ori a documentelor deja publicate pe format de hârtie, care specifică autorul, titlul lucrării, editura, anul apariției etc. În context, se recomandă cercetarea privind biobibliografia autorului.
În cazul imaginilor ce suplinesc textul, se recomandă respectarea drepturilor de autor, cu citarea numelui autorului/colecționarului (după caz) și a sursei (după caz).
Scanarea de documente și fotografii se face la o rezoluție de cel puțin 300 dpi.
Documentele și fotografiile scanate se vor trimite (și) separat de text, însoțite de texte-clișeu.
Textele de autor se vor salva și trimite sub forma: „nume și prenume autor_numărul de revistă pentru care se trimite textul”: De exemplu: Popescu_Nicolae _3_2020.docx
Iar pentru imagini: Popescu_Nicolae _3_2020_foto_1.jpg sau Popescu_Nicolae _3_2020_foto_2.jpg
„Morisena” își rezervă dreptul de a insera/a nu insera (total sau parțial) în text imaginile (alb-negru sau color) trimise.
 
Ultima actualizare: 5 martie 2020

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020