Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Variașul în cărți poștale ilustrate. Istoricul cartofiliei locale (1920-1947)

Versiune tiparSend by email
Autor: 
Dr. Zoran Markov
E-mail: 
markovzoran@yahoo.com
Keywords: 
morisena,revista,cenad,banat,istorie,history,arhiva,archive, topographic postcards, history of postcard collecting in Banat, Variaș, inter-war period, E. Winkler
 
Abstract: In the inter-war period, the importance and circulation of illustrated postcards decreased. The declining tendency continued in the post-war years. Today, postcards have become useless. The ten types of local inter-war postcards identified so far have several characteristics: poor quality paper and print, no decorative elements, the dramatic decrease of the number of editors etc. Nevertheless, the relatively large number of illustrated postcards put Variaș on top of the list of inter-war localities with printed postcards. Editor E. Winkler made a special contribution – two thirds of the Variaș inter-war postcard types belong to him. The local German community was involved in marketing the postcards. A factor that facilitated their circulation was the purchasing power of the inhabitants of Variaș in the inter-war period.

 
Spre deosebire de anii antebelici, când ilustratele cunosc perioada lor glorie, când numărul tipurilor, editurilor și tirajelor era cu totul impresionant, în perioada interbelică se observă pe plan mondial o scădere a importanței și circulației acestora, panta descendentă fiind continuată și amplificată în perioada postbelică, pentru ca în zilele noastre să-și piardă cu totul utilitatea[1].
Această situație generală se poate constata și în cazul ilustratelor locale de Variaș, în contextul în care cele 10 tipuri interbelice cunoscute la ora actuală prezintă următoarele caracteristici: calitate inferioară a hârtiei folosite dar și a tiparului, dispar cu totul elementele decorative de pe avers, se merge în general pe varianta de ilustrată simplă, cu o singură imagine redată, marea majoritate a tipurilor cunoscute prezintă margine (bordură) albă pe toate cele patru laturi ale vederii, scade mult de tot numărul editorilor. Toate aceste aspecte contribuie la editarea unor ilustrate mai slabe calitativ, net inferioare celor din perioada antebelică, iar cauza principală poate fi căutată în dorința editorilor de a reduce din costuri. Dacă la nivelul centrelor urbane continuă să circule și ilustrate colorizate, cu un aspect estetic plăcut, multe dintre acestea utilizând ce-i drept clișee mai vechi[2], la nivel rural, cel puțin în cazul Variașului, acest aspect estetic dispare cu desăvârșire, predominând acum colorizarea monocromă în sepia. Și din punctul de vedere al editorilor, la Variaș situația este una modestă, atâta timp cât aproape două treimi dintre tipurile de ilustrate locale sunt produsul unui singur editor, E. Winkler[3].
Numărul totuși mare de tipuri de ilustrate reprezentând Variașul în perioada interbelică poate fi explicat, la fel ca și în perioada antebelică, prin importanta implicare a comunității etnice germane în editarea și mai ales comercializarea vederilor, în condițiile în care prima serie de ilustrate cuprinde texte explicative bilingve – româno-germane – iar cea de-a doua serie, cea a lui E. Winkler, a fost editată cel mai probabil pe plan local. Un factor important care a favorizat din plin comercializarea pe scară largă a vederilor cu tematică locală este puterea de cumpărare a locuitorilor Variașului în anii interbelici[4].
Ca și în cazul vederilor antebelice, trebuie ținut cont că ilustratele din perioada aflată în studiu au fost rodul inițiativei private, în consecință numărul tipurilor editate, judecând la modul pur teoretic, ar putea fi superior celor 10 tipuri identificate până în clipa de față. Dacă luăm în considerare că practic orice clișeu fotografic putea fi inserat pe tipizatele poștale standard, respectiv pe hârtia fotografică cu însemnele ilustratelor, conștientizăm că numărul tipurilor și variantelor realizate în decursul anilor era cu siguranță mult mai mare decât fondul cartofilic cunoscut.
În ceea ce privește tematica prezentă la ilustratele de Variaș din perioada dintre cele două mari conflagrații mondiale, vorbim exclusiv despre vederi topografice, în rândul cărora predomină edificii și imagini panoramice reprezentative: panorama Străzii Principale, clădirea Primăriei, cele două Biserici – catolică germană și ortodoxă sârbă, clădirea gării, Monumentul eroilor din Cimitirul catolic etc. Referitor la partea grafică și designul ilustratelor, din cele 10 tipuri identificate până la această oră, doar una singură prezintă o ilustrație compozită, formată din două imagini distincte suprapuse, iar restul de nouă sunt ilustrate simple, cu câte o singură imagine redată. Marea majoritate a vederilor identificate în cursul cercetării noastre au fost realizate prin tehnica tipografică, de regulă în sepia, iar din a doua jumătate a anilor ’30 au început să circule și ilustrate realizate prin procedeul fotografic.
În condițiile în care în intervalul de timp scurs de la apariția studiului precedent, dedicat ilustratelor vărieșene antebelice[5], au fost identificate încă trei tipuri de vederi ante 1918, toate trei asimilate Tipului XI, realizate de cunoscutul editor Weisz Leopold din Budapesta[6], vom începe numerotarea vederilor interbelice cu tipul general nr. XVIII. În total, până în această fază a cercetării, au fost identificate 27 tipuri diferite de ilustrate locale de Variaș, toate topografice, 17 dintre acestea fiind emise în perioada antebelică, iar restul de 10 până la înlăturarea monarhiei și instaurarea Republicii Populare România. Important de menționat faptul că nu avem cunoștință de editarea vederilor de Variaș în anii regimului comunist, chiar dacă unele dintre localitățile învecinate (ex. Periam[7] sau Biled[8]) au beneficiat de vederi tipărite în anii respectivi. Cele zece tipuri de ilustrate locale interbelice vor fi redate în ordine cronologică, grupate pe edituri.
 
Ilustratele topografice interbelice având ca temă localitatea Variaș. Tipologie, datare, edituri
Tipul I (XVIII). Cea mai timpurie ilustrată topografică de Variaș din perioada interbelică, identificată în cursul cercetării noastre, datează din anul 1924, fiind o ilustrată de tip compozit, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Referitor la coloristica acestui tip, au fost identificate și variante ale ilustratei pe alb-negru[9], acestea fiind datate în anii ’30 ai secolului XX. Ilustrata provine din prima serie interbelică de vederi topografice de Variaș, până în clipa de față fiind cunoscute două tipuri diferite.
 
Tipul I (XVIII). Variaș – Monumentul Eroilor și Cimitirul catolic. Biserica catolică și Școala germană (1924).
Tipul I (XVIII). Variaș – Monumentul Eroilor și Cimitirul catolic. Biserica catolică și Școala germană (1924).
 
Pe ilustrată nu este inscripționat numele editurii, respectiv al editorului și nici anul emiterii. Nu deținem informații în ceea ce-l privește pe comanditarul vederii. Această primă variantă de ilustrată topografică interbelică cuprinde pe avers două imagini suprapuse, orientate vertical, care împart în mod egal suprafața vederii. De sus în jos, vederea prezintă următoarele imagini: Monumentul eroilor și Cimitirul catolic (1) și Biserica catolică cu Școala germană (2). Imaginile sunt însoțite de etichete explicative, textele tipărite fiind redactate în limbile română și germană.
Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții: în partea de sus, central, pe un singur rând - ”VARIAȘ”; etichetele ilustrațiilor sunt redate bilingv, în partea de sus a imaginilor, central, pe două rânduri: ”Statuia eroilor și Cimitirul / Kriegerdenkmal u. Friedhof” și ”Biserica și Școala Germană / Deutsche Kirche u. Schule”. Reversul este neinscripționat.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în data de 19 aprilie 1924.
Tipul II (XIX). Cea de-a doua ilustrată topografică locală din anii interbelici face parte din seria mai sus amintită, fiind datată în anii ’20 ai secolului trecut. Vederea este una simplă, fiind reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia.
 
Tipul II (XIX). Variaș – Clădirea Primăriei (cca. 1925).
Tipul II (XIX). Variaș – Clădirea Primăriei (cca. 1925).
 
Ca și în cazul anterior, pe ilustrată nu este inscripționat numele editurii, respectiv al editorului și nici anul emiterii. De asemenea, nu deținem informații în ceea ce-l privește pe comanditarul vederii. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă clădirea Primăriei, cu vedere dinspre Biserica ortodoxă sârbă. Ilustrația este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limbile română și germană.
Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții: în partea de sus, stânga, pe un singur rând - ”VARIAȘ”; eticheta ilustrației este redată bilingv, în partea de sus a imaginii, stânga, pe două rânduri: ”Primăria / Gemeindehaus”. Din motive obiective reversul ilustratei nu a putut fi cercetat.
Ilustrata redată în articolul nostru a fost cuprinsă în cadrul unei licitații internaționale organizate în Ungaria, în anul 2016[10].
Tipul III (XX). Următoarele șapte tipuri (III-IX) de ilustrate topografice având ca temă Variașul fac parte din seria vederilor realizate de editura ”E. Winkler” în anul 1934. Dacă e să interpretăm ad litteram inscripția redată în colțul din stânga-jos al ilustratelor – ”E. Winkler, Variaș - 1934 […]” – deducem că editorul este unul local, cel mai probabil reprezentant al comunității germane vărieșene. Această ipoteză însă nu este susținută, cel puțin până în prezent, de bibliografia consultată. Vasta lucrare Familienbuch […] Warjasch im Banat, în două volume, deși cuprinde numeroase persoane cu numele de familie Winkler[11], pentru anii interbelici niciun individ nu corespunde criteriilor cercetării noastre. Doar Elisabeth Enderle (1903-1999) din Gelu[12], căsătorită în anul 1922 cu Nikolaus Winkler din Variaș, se potrivește temporal cu inscripția editorului vederilor, dar în faza aceasta a cercetării, fără nici o altă dovadă concludentă, identificarea editorului în persoana lui Elisabeth Winkler este totuși hazardată. Trecând de mediul local vărieșan, în documentația păstrată la Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale există o singură firmă socială interbelică timișeană cu numele de ”Emanuel Winkler”, dar aceasta își închide activitatea după decesul proprietarului, înainte de anul 1934[13]. În aceste condiții, identitatea editorului seriei de vederi locale de Variaș rămâne necunoscută, cel puțin în această fază a cercetării. 
 
Tipul III (XX). Variaș – Panorama Străzii Principale, orientare S-N (anul 1934).
Tipul III (XX). Variaș – Panorama Străzii Principale, orientare S-N (anul 1934).
 
Prima dintre ilustrate, aferentă tipului III, este o vedere simplă, fiind reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
Ilustrata a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă panorama Străzii Principale, cu vedere din turnul Bisericii catolice spre Biserica ortodoxă sârbă. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. Nu se păstrează ștampilele oficiilor poștale de expediere, respectiv de primire.
Tipul IV (XXI). Cea de-a doua ilustrată realizată de editura ”E. Winkler” este de asemenea o vedere simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul IV (XXI). Variaș – Panorama Străzii Principale, orientare N-S (anul 1934).
Tipul IV (XXI). Variaș – Panorama Străzii Principale, orientare N-S (anul 1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă panorama Străzii Principale, cu vedere dinspre Strada a IV-a spre Biserica catolică. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în data de 23 august 1939. Tot în colecția personală a autorului se păstrează o variantă a acestui tip de ilustrată, realizată prin procedeul fotografic. Hârtia fotografică de pe revers nu conține inscripțiile identificate la vederea tipărită. Această variantă foto, fără inscripții, a fost expediată din Variaș în anul 1936.
Tipul V (XXII). Cea de-a treia ilustrată realizată de editura ”E. Winkler” este, ca de altfel toate vederile seriei, una simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul V (XXII). Variaș – Panorama Străzii ”Bisericii”, actualmente Strada a V-a, orientare E-V (anul 1934).
Tipul V (XXII). Variaș – Panorama Străzii ”Bisericii”, actualmente Strada a V-a, orientare E-V (anul 1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă panorama Străzii ”Bisericii”, actualmente Strada a V-a, cu orientare est-vest și cu vedere spre Biserica catolică. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în data de 31 mai 1938 (?). Acest tip de vedere s-a aflat în circulație pentru o perioadă îndelungată, în colecția personală a autorului fiind identificată o ilustrată datată în 17 noiembrie 1959.
Tipul VI (XXIII). Cea de-a patra ilustrată realizată de editura ”E. Winkler” este, asemenea tipurilor anterioare, una simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul VI (XXIII). Variaș – Clădirea gării, cu vedere dinspre peroane (anul 1934).
Tipul VI (XXIII). Variaș – Clădirea gării, cu vedere dinspre peroane (anul 1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă clădirea gării din Variaș, cu vedere dinspre partea lateral stânga. Gara este fotografiată de pe partea nordică, dinspre peroane. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934. Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în data de 25 octombrie 1943.
Tipul VII (XXIV). Cea de-a cincea ilustrată realizată de editura ”E. Winkler” este, asemenea tipurilor anterioare, una simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul VII (XXIV). Variaș – Biserica ortodoxă sârbă (1934).
Tipul VII (XXIV). Variaș – Biserica ortodoxă sârbă (1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan vertical, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă clădirea Bisericii ortodoxe sârbe, cu vedere dinspre Primărie. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provine din colecția Ljubomir Stepanov[14].
Tipul VIII (XXV). Cea de-a șasea ilustrată realizată de editura ”E. Winkler” este, asemenea tipurilor anterioare, una simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul VIII (XXV). Variaș – Biserica catolică germană (1934).
Tipul VIII (XXV). Variaș – Biserica catolică germană (1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan vertical, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă clădirea Bisericii catolice germane, cu vedere frontală, ușor dinspre lateral stânga. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provine din colecția Ljubomir Stepanov[15].
Tipul IX (XXVI). Cea de-a șaptea și ultima ilustrată cunoscută, realizată de editura ”E. Winkler”, este, asemenea tipurilor anterioare, una simplă, reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă în sepia. Prezintă margine albă pe toate cele patru laturi ale vederii, iar în colțul din stânga-jos, pe bordură, este inscripționat numele localității.
 
Tipul IX (XXVI). Variaș – Monumentul eroilor din Cimitirul catolic (anul 1934).
Tipul IX (XXVI). Variaș – Monumentul eroilor din Cimitirul catolic (anul 1934).
 
Vederea a fost emisă de editura ”E. Winkler”, probabil la Variaș, în anul 1934. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan vertical, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă Monumentul Eroilor din Cimitirul catolic german din Variaș, cu vedere frontală. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în limba română.
Ilustrata prezintă pe avers următoarea inscripție: în partea stângă, jos, pe marginea albă a ilustratei, pe un singur rând - ”Varias”. Pe revers, în colțul din stânga-jos, este inscripționat numele editurii: ”E. Winkler, Varias – 1934 Reprod. oprită”. Tot pe revers, în colțul din dreapta-sus este inscripționat textul ”România”, iar în partea dreaptă a acestuia este tipărit, pe patru rânduri, următorul text: ”Dacă scrieți numai o formulă de / politeță exprimată în cinci cuvinte, / Taxa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provine din colecția Ljubomir Stepanov[16].
Tipul X (XXVII). Ultima dintre vederile interbelice de Variaș, identificate în cursul cercetării noastre, este una simplă, realizată prin procedeul fotografic, având coloristica monocromă pe alb-negru și fiind datată cel mai probabil în anii  ’40 ai secolului trecut.
 
Tipul X (XXVII). Variaș – Clădirea grădiniței germane (cca. 1940).
Tipul X (XXVII). Variaș – Clădirea grădiniței germane (cca. 1940).
 
Pe ilustrată nu este inscripționat numele editurii, respectiv al editorului și nici anul emiterii. Nu deținem informații în ceea ce-l privește pe comanditarul vederii. Cuprinde pe avers o singură imagine, în plan orizontal, care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul vederii prezintă clădirea grădiniței germane, cu vedere frontală, ușor dinspre lateral dreapta. Ilustrația nu este însoțită de etichetă explicativă, singurul text tipărit fiind redactat în limba engleză.
Pe revers, în colțul din dreapta sus, vederea cuprinde o singură inscripție, de fapt numele fabricantului hârtiei fotografice, pe care este redată imaginea: ”Wellington”.
Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din colecția personală a autorului. Este o ilustrată necirculată.
*
   În concluzie, se poate aprecia că cele 10 tipuri interbelice de ilustrate topografice având ca temă localitatea Variaș reprezintă un fond documentar prețios pentru cunoașterea topografiei locale și pentru cercetarea evoluției arhitecturii rurale vărieșene în perioada dintre cele două conflagrații mondiale. Existența ilustratelor locale creionează în mod indirect imaginea situației economice prospere în care se regăsea Variașul în perioada dintre cele două războaie mondiale[17].
 
Abrevieri
SJTAN – Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale
 

[1]* Doctor în istorie, muzeograf și șef al Secției de Istorie la Muzeul Național al Banatului, P-ța Huniade nr. 1, 300002 Timișoara; markovzoran@yahoo.com.
 Daria Domazet, Zbirka razglednica Muzeja Cetinske Krajine – Sinj, Sinj, 2016, p. 8.
[2] Silviu N. Dragomir, Istoria cartofiliei românești, București, 2010, p. 170.
 
[3] Dintre cele zece tipuri de ilustrate topografice de Variaș identificate pentru perioada interbelică, șapte sunt cuprinse în seria de vederi editată de E. Winkler în anul 1934.
 
[4] Florin Zamfir, Structuri economice și sociale la Variaș între anii 1919-1944, în Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, VIII, Timișoara, 2014, pp. 47-65.
 
[5] Zoran Marcov, Variașul în cărți poștale ilustrate. Istoricul cartofiliei locale (sfârșitul sec. al XIX-lea – anul 1919), în Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, XII, Timișoara, 2018, pp. 55-88.
 
[6] Editura lui Weisz Leopold se numără printre cele mai cunoscute edituri budapestane din primul deceniu al secolului XX, fiind prezentă cu numeroase serii de ilustrate și în spațiul bănățean. În cazul Variașului, la ora actuală cunoaștem patru tipuri de ilustrate topografice emise de W. L. din Budapesta, unul dintre acestea fiind publicat în articolul precedent, dedicat vederilor antebelice (Tipul XI – clădirea Primăriei, cca. 1907). Alături de ilustrata deja publicată, editura lui Weisz a mai emis alte trei tipuri de ilustrate locale de Variaș: Biserica catolică germană, plan vertical, seria 1336 – 9622 (1), panorama Străzii Principale, cu vedere dinspre Strada a VI-a, seria 1337 – 9837 (2) și Biserica ortodoxă sârbă, plan vertical, seria 1340 – 9847 (3). Toate cele patru ilustrate au fost emise cel mai probabil în anul 1907.
 
[7] Periam. Vedere din parc, emisă în anii ’60 de către Editura Meridiane, tiparul fiind executat de Combinatul Poligrafic Casa Scânteii. Foto: Sorin Dan.
 
[8] Vedere din Biled, emisă de către Editura Meridiane, tiparul fiind executat de Combinatul Poligrafic Casa Scânteii.
 
[9] Variantă a acestui tip de ilustrată, pe coloristică monocromă în alb-negru, a fost identificată atât în colecția lui Lj. Stepanov, cât și în colecția personală a autorului. Cea din colecția autorului a fost expediată în anul 1932.
 
 
[11] Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde, Warjasch im Banat und ihrer Filialen: Kleinsiedel (1844-1851), Kleinsanktpeter (1844-1862) und Großdorf (1945-1961), 1786-2013, Band 2 (Mi-Z), HOG Warjasch, 2014, pp. 1363-1364.
 
[12] Ibidem, p. 1364.
 
[13] SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), Firme Sociale (1876-1949), d. 831/1930.
 
[14] Ilustrata provine din colecția Ljubomir Stepanov, iar aversul scanat a fost obținut prin bunăvoința prof. dr. Florin Zamfir. Ljubomir Stepanov (1952-2015) a fost economist de profesie, dar cu vocație de istoric, filolog și monograf. Se numără, alături de Stevan Bugarski, printre cei mai importanți cercetători ai istoriei sârbilor din România, publicând numeroase volume și studii în reviste de specialitate. De asemenea, a fost și un colecționar dedicat strângerii diverselor materiale referitoare la trecutul comunității sârbe din România, în colecția sa păstrându-se 12 tipuri diferite de ilustrate topografice având ca temă satul Variaș.
 
[15] Ibidem.
 
[16] Ibidem.
 
[17] În încheiere dorim să adresăm mulțumiri domnului prof. dr. Florin Zamfir pentru accesul la varianta scanată a celor 12 ilustrate din colecția Ljubomir Stepanov, vederi fără de care studiul nostru nu ar fi putut să fie redactat.
 

 

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020