Ultimul număr apărut

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

ZAMFIR, Florin

Versiune tiparSend by email
Autor: 
ZAMFIR, Florin
E-mail: 
florin662000@yahoo.com
 
ZAMFIR, FlorinZAMFIR, Florin (născut în 18.VIII.1961, în Periam, j. Timiș), istoric, profesor.
 
S t u d i i: școala gimnazială la Periam (1968-1976), prima treaptă de liceu la Periam (1976-1978), a doua treapta de liceu la Timișoara (1978-1980), Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea filosofie-istorie, a Universității din București (1981-1985), doctorat în istorie (2004-2009).
 
A c t i v i t a t e a: profesor la Școala Gimnazială din Variaș (din 1985).
Membru al „Societății de Științe Istorice din România – Filiala Timiș”.
Membru în colegiul de redacție al revistei trimestriale de istorie: „Morisena”.
Coordonator și coautor al lucrării: Comuna Variaș, spațiu de conviețuire interetnică și interculturală, Timișoara, Editura Brumar, 2006; coordonator și coautor al lucrării: Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, vol. I-II, Timișoara, Editura Brumar, 2007-2008; vol. III, Timișoara, Editura Solness, 2009; vol. IV-X, Timișoara, Editura Artpress, 2010-2016.
 
C o l a b o r ă r i la periodice:
*Anuarul Asociației culturale „Concordia”, *„Învăţătorul”, *„Morisena”, *„Restituiri bănățene”, *„Revista Acces”, *„Studii și cercetări istorice bănățene”, *„Școală și societate în Banat”, *„Timisiensis”.
D e b u t u l publicistic: Studiu, Anuarul Asociaţiei culturale „Concordia” (2005).
 
Scrieri:
Școala și societatea românească din comitatul Timiș, între anii 1867-1900, Timișoara, Editura Marineasa, 2009.

Referinţe.
În volume: Ioan Munteanu, Banatul istoric 1867-1918. Școala. Educația, Timișoara, Editura Excelsior Art, 2008, p. 9; B.I.R., XIII, 2009-2010, p. 306, 362, 415, 440, 603; Angela Rotaru-Dumitrescu, Istoria învățământului românesc din Banat 1900-1918, Timișoara, Editura Eurostampa, 2010, p. 18; A.I.R., II, 2012, p. 58, 309, 339, 451.
 
În periodice: Simpozionul internaţional Istorie şi cultură în Banat, 25-26 octombrie 2013, ediţia a II-a, „Dialog cu cetățenii”-supliment cultural, bilunar de Giroc şi Chişoda, XVI, 2013, nr. 17 (227), p. 7.

 

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020