Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Participarea românilor din comitatul Timiș la alegerile parlamentare din anul 1881

 
Abstract: In 1881, the Romanians in the Timiș “comitat” participated in the parliamentary elections of Hungary on behalf of the Romanian National Party, having national candidates. During the elections, the teachers and the priests of the villages in Timiș, leaders of the Romanian communities of voters, stood out as supporters of these candidates and the programme adopted in Sibiu. The obstructive actions of the Hungarian government circles and the lack of political experience led to the failure of the Romanians’ national candidates. The only winning Romanian candidate was General Traian Doda from the “Caraș” comitat.

Aplicarea convenţiei de armistiţiu în judeţul Severin (1944-1947)

 
Abstract: Although it tried to evoid the transformation of Romania in a theatre of war, the  state-hit from August 23rd, 1944, was followed, inevitably, by the soviet military occupation.
After eliberating the southern part of the country from german troops, the romanian army got engaged in the fight for freedom of the north-west territory of Transilvania, which territory was given to Hungary through the Dictate of Viene on August 30th, 1940, followed by taking the cities soldiers and officers were sacrificed. Unfortunately, this part of the country got under soviet military administration on November 11th, 1944. Hoping that it will obtain the participation to war, the romanian army got involved in the west campain under soviet comand, until the surrender of Germany, on May 9th, 1945, but the human and material sacrifices of people were substantial.

A fi oștean în trupele de elită ale împăratului slavei

 
A fi oștean în trupele de elită  ale împăratului slaveiMi s-a făcut, de curând, un dar de mare preţ: o carte. Dar ce carte! Se intitulează Istoria Bisericilor ortodoxe din Almăj, ediția a doua, revăzută și adăugită. S-a publicat, în anul 2019, la Editura Hoffman, din Caracal, și însumează, text și iconografie, 561 de pagini. 
Autorul acestei mirabile lucrări, al aces-tui filocalic tom, este binecunoscutul profesor și om de cultură Gheorghe Rancu-Bodrog, al cărui sumar, dar sugestiv portret îl găsim în Cuvântul înainte, semnat de Dr. Doru Sinaci, Directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad: „Dascăl școlit pe băncile Preparandiei arădene, fondată de către Dimitrie Țichindeal încă de la 1812, apoi profesor asociat la Universitatea „Dacia Hercules” din Băile Herculane, inspector – metodist pentru învățământul primar în județul Caraș-Severin, colecționar și ctitor de muzee, autor de monografii și lucrări științifice de excepție, membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeșului, realizator de expoziții inedite în țară și peste hotare, profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog a mai găsit timp să se ocupe, cu maximă competență, și de românii din Voivodina sau de cei de pe Valea Timocului”.

Recenzie: Istoria Episcopiei Cenadului

 
Recenzie: Istoria Episcopiei Cenadului În anul 2020, la Editurile Artpress și Ba-natul din Timișoara apare cel mai recent volum al cercetătorului timișorean Ioan Hațegan și anume Episcopia Romano-Catolică de Cenad în Evul Mediu, secolele XI-XVI, însumând 148 de pagini de text și fotografii. 
Cartea este structurată pe nouă capitole, generoase prin informațiile prezentate, la care se adaugă un „Cuvânt înainte” sub semnătura autorului, dar și o bibliografie și lista cu lucrările publicate până acum de istoricul bănățean, dr. Ioan Hațegan.

2020 – un an al comemorărilor. 75 de ani de la deportările germanilor din România în U.R.S.S. şi de la terminarea celui de-al II-lea Război Mondial Deportarea, literatura germană din România și Securitatea

 
Kurzfassung: Die Studie des Journalisten und Gegenwartshistorikers William Totok (Berlin) fusst auf neueren Erkenntnissen, die Totok als Folge seiner systematischen Durchforstung der Bukarest Archive der Securitate (CNSAS) gewonnen hat. Der Autor geht auf die Haltung deutscher Antifaschisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten ein, die mit dem Einverständnis der rumänischen Kommunisten im Januar 1945 zur „Aufbauarbeit – eigentlich zur Zwangsarbeit – in die Sowjetunion verschleppt wurden (im Volksmund: „Rußlandverschleppung“). Rund 70.000 Rumäniendeutschen waren betroffen, etwa ein Zehnten ließ sein Leben dort, weitere ein-bis-zwei Zehnten verloren ihr Leben nach der Rückkehr vom Zwangsaufenthalt als Folge der dortigen unmenschlichen unmenschlichen Bedingungen. Totok geht auch auf die proletkultistische rumäniendeutsche Literatur der 1950er Jahre ein, die mit der propagandistischen „Begrüßung“ der Rückkehrer aus der Sowjetunion einsetzte, sowie auf die Ansätze zu einer Aufarbeitung der Rußlandverschleppung im Temeswarer „Adam Müller-Guttenbrunn“-Literaturkreis und der Verfolgung dieser Ansätze durch die Securitate-Spitzel, die auf diesen Literaturkreis angesetzt waren. Nicht zuletzt geht er kritisch auf die Ansätze einer Aufarbeitung der deportation in der rumänischen Literatur und im rumänischen Film nach 1989 ein.

Dascăli bănățeni la Alba Iulia (Partea a II-a): Dr. Petru Barbu (1864-1941)

 
Abstract: Petru Barbu (1864-1941), professor, manager, journalist, was born in Lugoj, on 7 May 1864, in a rich family of tradesmen and merchants. He attended the primary school in Lugoj and the secondary school in Beiuș, Blaj and Braşov. He studied theology in Cernăuţi, Graz and Berlin. He was a professor at the Theological Institute of Caransebeş (1892-1936), an editor of “Foaia diecezană” (1892-1908). He wrote religious schoolbooks. He was the founder and manager of Banca Poporală (People’s Bank) in Caransebeș, as well as a member of the High National Romanian Council.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020