Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (17)/2020

Morisena este indexată în:

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Despre Vasile Maniu la aniversarea a 195 de ani de la nașterea lui

 
Abstract: He was born at Lugoj on 18 December 1824. He started school in his native town and then he continued with the secondary classes probably at the new-founded seminary in Lugoj in 1836.  Some of his biographers claimed that he later studied at Arad and Timişoara (Ioan B. Mureşianu, Vasile Maniu, in ’Luceafărul’, Timişoara, March 1940). But his name has not been recorded in any of the registers of the sole Piarist School of Timişoara (Eusebiu Narai, Academicianul bănăţean Vasile Maniu, in Oameni de seamă ai Banatului – the papers of the Symposium of Uzdin, 21 April 2001, Augusta Publishing, Timişoara, 2002). It is certain that he attended classes at the Pedagogic School in Caransebeş (Traian Topliceanu, Vasile Maniu, in ’Vestul’, Timişoara, issue 52, 3 July 1930). He graduated from the Law and Philosophy School in Budapest. In 1847 he settled in Bucharest. In 1848, he joined Nicolae Bălcescu, C.A Rosetti and other militants for liberty and social progress in accordance with the revolutionary European spirit of the epoch.

Satul tirolezilor din Banat

 

Abstract: In 1809, the inhabitants of the Austrian province of Tyrol rose against the Bavarian occupation, but their revolt was suppressed. Subjected to further repression by the French and their Bavarian allies, many people who were involved in the revolt had no choice but to emigrate to Banat.

Un fenomen alarmant: dispariția simbolurilor identității naționale!

 
Abstract: In 1957, the local, regional and national authorities organised impressive festivities to celebrate the centennial of the choir. On that occasion, a choral museum was inaugurated. Everything that had been built with enthusiasm, faith and love for the country for centuries was ruined during the December 1989 events, when a gang of so-called young revolutionaries stole two silver cups – priceless objects of national heritage – from the Chizătău Choir Museum.
 

Catedrala ortodoxă română din Timișoara, în decembrie 1989, adevăr și mistificare

 
Abstract: On 17 December 1989, the Cathedral was one of the hot areas of the city that the repressive forces placed under a state of siege. By 10 p.m., 12 people died and 34 had gunshot wounds. On 18 December, three young people were killed on the steps of the Cathedral and five were wounded. The tragic events of that day led to tendentious interpretations. For the sake of sensational news or to tarnish the image of the Romanian Orthodox Church, it was said that on that day the doors of the Cathedral were closed to prevent the young people from entering the holy establishment. The reality was different: the doors were open and many demonstrators took refuge from the bullets in the Cathedral. On 20 December, the locals occupied the area between the Cathedral and the Opera and remained there until the victory of the Revolution, when they listened to the Proclamation of the Romanian Democratic Front and received the long-awaited message that dictator Ceaușescu had been overthrown.

Recenzie: Sfântul Gerardus Sagredus și interpretarea alegorică a Sfintei Scripturi*

 
Pe lângă exemplul unei vieți de sfințenie răsplătită de Dumnezeu prin cununa martirajului, Sfântul Gerard din Cenad ne-a lăsat moștenire o lu-crare, de dimensiuni considerabile, intitulată Deliberatio supra hymnum trium puerorum (Deliberare asupra imnului celor trei tineri). O echipă de iubitori ai filosofiei medievale din România, formată din Marius Ivașcu, Alexander Baumgarten și Claudiu Mesaroș, a reușit performanța rarisimă de a pune la dispoziția publicului prima traducere completă într-o limbă modernă, sub forma unei ediții bilingve, latino-române, publicată în cursul acestui an la Editura Polirom din Iași.

Recenzie: „The Banat of Timişoara. A European Melting Pot”*

 
Zilele trecute am audiat, cu interes, o conferinţă a profesorului Neumann despre interculturalitate şi fuziunea diferitelor modele culturale în spaţiul  european; şi Europa ca întruchipare a acestei fuziuni, în care regiunile transfrontaliere îşi au o fericită contribuţie. O asemenea reuşită în spaţiul interculturalităţii generatoare de integrare este şi regiunea noastră. 
Am avut istorii trecute ale judeţelor Banatului, ale Banatului românesc, ale sârbilor ori ale evreilor în Banat, ale Banatului şi Transilvaniei, ale României cu secţiunea de Banat... Dar pentru întâia dată una scoţând în relief o componentă esenţială a acestui teritoriu, fericit delimitat dintotdeauna prin hotarele sale naturale, cea a multiculturalităţii generatoare de efecte istorice benefice pe scara termporalităţii şi a modernităţii europene.

Recenzie: De la „amurgul imperiilor”...*

 
Dincolo de tranșee, sârmă ghimpată, atrocități, măceluri și crime, hărți militare, planuri tactice și strategii, există, paradoxal, ,,beneficii” ale războiului. Nu ne referim aici la aspectele militare, economice sau politice care au de profitat de pe urma teribilelor încleștări de forțe, în care lupta pentru supraviețuire cunoaște cele mai ridicate și dramatice cote, ci despre mărturiile păstrate de-a lungul vremii ale celor implicați direct în conflagrații, veritabile cartografii sentimental-existențiale.

Recenzie: Banatul în cartografie*

 
Apărută în 2012 la Editura Partoș, la Timișoara, cartea profesorului lugojean Șofronie Mureșan reprezintă rodul mai multor ani de cercetări asidue în arhivele fostului Imperiu Habsburgic în documentele cartografice ale luminatului veac al XVIII-lea, cercetări care au fost încununate cu obținerea titlui de doctor.
Consistentă, atât ca întindere (peste 400 de pagini), cât și ca in-formație, cartea surprinde prin ineditul tematicii. De asemenea, cele 115 materiale grafice (planuri, hărți, grafice, gravuri) și 23 tabele întregesc zestrea informativă a volumului, devenind, astfel, un instrument eficient pentru cercetătorii istorici, geografi, sociologi, antropologi. Publicul larg se poate delecta cu bogăția materialelor grafice și documentare.

Răspândirea şi organizarea creştinismului de început în Banatul de sud

 
Abstract: The archaeological discoveries such as household items and ornaments are solid proof of the existence of the Christian cult in the surrounding area of Almăj, the inhabitants’ powerful Christian faith and their capacity to express their faith in the elements marking these discoveries. As the inhabitants were brave enough to use or wear them every day, they must have been aware of their significance. The religious archaeological discoveries enrich the information that demonstrates how old Christian faith is and that the mentioned area was continuously inhabited.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020