Ultimul număr apărut

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Considerații sumare cu privire la activitatea publicistică a lui Dumitru Cruțiu Delasăliște în paginile periodicelor culturale din Arad și Constanța (1904-1934)

 
Abstract: Dumitru Cruțiu Delasaliște (1884-1934) was a well-known publicist and culture man from Constanța, and as it results from the specific particle attached to his name, we allow ourselves to issue the opinion that D. Cruțiu Delasaliște was probably of Salish origin. In fact, in this sense, the researcher of Constanţa Enache Puiu, who remarked in one of his works, that the future publicist of Constanta was born in Săliștea Sibiului, Sibiu county in 1884, from where, as well as many other dissatisfied Transylvanians. of Austro-Hungarian rule, especially after the signing of Dualism from Buda in 1867 saw the need to cross the mountains in the Old Kingdom, and our author and publicist settled with the family in the city on the Black Sea shore in 1894. The study of here is a presentation of some of his writings that appeared in periodicals from Arad and Constanța between 1904-1934. At the same time, we must not forget his involvement in the formation of a syndicate of journalists from Constanţa, respectively his activity as secretary in the service of the Regional "Astra Dobrogeană".

Coordonate succinte privind activitatea mitropolitului Antim Ivireanu în vremea domniei lui Constantin vodă Brâncoveanu

 
Abstract: Antim from Iviria was one of the most important hierarchs of the Orthodox confession in the Romanian space. A man of high culture, he was involved in the activity of setting up the printing works and writing various religious works, but not only. One by one, he ascended the steps of the confessional hierarchy, being a typographer, a hieromonah, a bishop and a metropolitan of the Orthodox Church in Ungrovlahiei.
Antim Ivireanu is the one who laid the foundations of the typography in Târgoviște, in which 18 books appeared, of which 11 were in Romanian. From the very beginning, the Romanian writings were highlighted, having a religious character, such as: Psaltirea, Octoihul, Liturgy, Molitvelnic, catavasier, Ceaslov and Philosophical Papers. Now is the time when there is an increase in the number of books printed in Romanian. Despite his great merits, he was deposed from the archery seat and sent hostage to the Ottoman empire where he was killed by a group of Ottoman soldiers who excelled him.

Despre Vasile Maniu la aniversarea a 195 de ani de la nașterea lui

 
Abstract: He was born at Lugoj on 18 December 1824. He started school in his native town and then he continued with the secondary classes probably at the new-founded seminary in Lugoj in 1836.  Some of his biographers claimed that he later studied at Arad and Timişoara (Ioan B. Mureşianu, Vasile Maniu, in ’Luceafărul’, Timişoara, March 1940). But his name has not been recorded in any of the registers of the sole Piarist School of Timişoara (Eusebiu Narai, Academicianul bănăţean Vasile Maniu, in Oameni de seamă ai Banatului – the papers of the Symposium of Uzdin, 21 April 2001, Augusta Publishing, Timişoara, 2002). It is certain that he attended classes at the Pedagogic School in Caransebeş (Traian Topliceanu, Vasile Maniu, in ’Vestul’, Timişoara, issue 52, 3 July 1930). He graduated from the Law and Philosophy School in Budapest. In 1847 he settled in Bucharest. In 1848, he joined Nicolae Bălcescu, C.A Rosetti and other militants for liberty and social progress in accordance with the revolutionary European spirit of the epoch.

Satul tirolezilor din Banat

 

Abstract: In 1809, the inhabitants of the Austrian province of Tyrol rose against the Bavarian occupation, but their revolt was suppressed. Subjected to further repression by the French and their Bavarian allies, many people who were involved in the revolt had no choice but to emigrate to Banat.

Un fenomen alarmant: dispariția simbolurilor identității naționale!

 
Abstract: In 1957, the local, regional and national authorities organised impressive festivities to celebrate the centennial of the choir. On that occasion, a choral museum was inaugurated. Everything that had been built with enthusiasm, faith and love for the country for centuries was ruined during the December 1989 events, when a gang of so-called young revolutionaries stole two silver cups – priceless objects of national heritage – from the Chizătău Choir Museum.
 

Catedrala ortodoxă română din Timișoara, în decembrie 1989, adevăr și mistificare

 
Abstract: On 17 December 1989, the Cathedral was one of the hot areas of the city that the repressive forces placed under a state of siege. By 10 p.m., 12 people died and 34 had gunshot wounds. On 18 December, three young people were killed on the steps of the Cathedral and five were wounded. The tragic events of that day led to tendentious interpretations. For the sake of sensational news or to tarnish the image of the Romanian Orthodox Church, it was said that on that day the doors of the Cathedral were closed to prevent the young people from entering the holy establishment. The reality was different: the doors were open and many demonstrators took refuge from the bullets in the Cathedral. On 20 December, the locals occupied the area between the Cathedral and the Opera and remained there until the victory of the Revolution, when they listened to the Proclamation of the Romanian Democratic Front and received the long-awaited message that dictator Ceaușescu had been overthrown.

Recenzie: Sfântul Gerardus Sagredus și interpretarea alegorică a Sfintei Scripturi*

 
Pe lângă exemplul unei vieți de sfințenie răsplătită de Dumnezeu prin cununa martirajului, Sfântul Gerard din Cenad ne-a lăsat moștenire o lu-crare, de dimensiuni considerabile, intitulată Deliberatio supra hymnum trium puerorum (Deliberare asupra imnului celor trei tineri). O echipă de iubitori ai filosofiei medievale din România, formată din Marius Ivașcu, Alexander Baumgarten și Claudiu Mesaroș, a reușit performanța rarisimă de a pune la dispoziția publicului prima traducere completă într-o limbă modernă, sub forma unei ediții bilingve, latino-române, publicată în cursul acestui an la Editura Polirom din Iași.

Recenzie: „The Banat of Timişoara. A European Melting Pot”*

 
Zilele trecute am audiat, cu interes, o conferinţă a profesorului Neumann despre interculturalitate şi fuziunea diferitelor modele culturale în spaţiul  european; şi Europa ca întruchipare a acestei fuziuni, în care regiunile transfrontaliere îşi au o fericită contribuţie. O asemenea reuşită în spaţiul interculturalităţii generatoare de integrare este şi regiunea noastră. 
Am avut istorii trecute ale judeţelor Banatului, ale Banatului românesc, ale sârbilor ori ale evreilor în Banat, ale Banatului şi Transilvaniei, ale României cu secţiunea de Banat... Dar pentru întâia dată una scoţând în relief o componentă esenţială a acestui teritoriu, fericit delimitat dintotdeauna prin hotarele sale naturale, cea a multiculturalităţii generatoare de efecte istorice benefice pe scara termporalităţii şi a modernităţii europene.

Recenzie: De la „amurgul imperiilor”...*

 
Dincolo de tranșee, sârmă ghimpată, atrocități, măceluri și crime, hărți militare, planuri tactice și strategii, există, paradoxal, ,,beneficii” ale războiului. Nu ne referim aici la aspectele militare, economice sau politice care au de profitat de pe urma teribilelor încleștări de forțe, în care lupta pentru supraviețuire cunoaște cele mai ridicate și dramatice cote, ci despre mărturiile păstrate de-a lungul vremii ale celor implicați direct în conflagrații, veritabile cartografii sentimental-existențiale.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020