Ultimul număr apărut

Morisena nr. 1 (21)/2021

Morisena este indexată în:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx

Directory of Research Journals Indexing

Eurasian Scientific Journal Index

 

Morisena este înscrisă în:

Fluxuri Distribuţie

Catedrala ortodoxă română din Timișoara, în decembrie 1989, adevăr și mistificare

 
Abstract: On 17 December 1989, the Cathedral was one of the hot areas of the city that the repressive forces placed under a state of siege. By 10 p.m., 12 people died and 34 had gunshot wounds. On 18 December, three young people were killed on the steps of the Cathedral and five were wounded. The tragic events of that day led to tendentious interpretations. For the sake of sensational news or to tarnish the image of the Romanian Orthodox Church, it was said that on that day the doors of the Cathedral were closed to prevent the young people from entering the holy establishment. The reality was different: the doors were open and many demonstrators took refuge from the bullets in the Cathedral. On 20 December, the locals occupied the area between the Cathedral and the Opera and remained there until the victory of the Revolution, when they listened to the Proclamation of the Romanian Democratic Front and received the long-awaited message that dictator Ceaușescu had been overthrown.

Recenzie: Sfântul Gerardus Sagredus și interpretarea alegorică a Sfintei Scripturi*

 
Pe lângă exemplul unei vieți de sfințenie răsplătită de Dumnezeu prin cununa martirajului, Sfântul Gerard din Cenad ne-a lăsat moștenire o lu-crare, de dimensiuni considerabile, intitulată Deliberatio supra hymnum trium puerorum (Deliberare asupra imnului celor trei tineri). O echipă de iubitori ai filosofiei medievale din România, formată din Marius Ivașcu, Alexander Baumgarten și Claudiu Mesaroș, a reușit performanța rarisimă de a pune la dispoziția publicului prima traducere completă într-o limbă modernă, sub forma unei ediții bilingve, latino-române, publicată în cursul acestui an la Editura Polirom din Iași.

Recenzie: „The Banat of Timişoara. A European Melting Pot”*

 
Zilele trecute am audiat, cu interes, o conferinţă a profesorului Neumann despre interculturalitate şi fuziunea diferitelor modele culturale în spaţiul  european; şi Europa ca întruchipare a acestei fuziuni, în care regiunile transfrontaliere îşi au o fericită contribuţie. O asemenea reuşită în spaţiul interculturalităţii generatoare de integrare este şi regiunea noastră. 
Am avut istorii trecute ale judeţelor Banatului, ale Banatului românesc, ale sârbilor ori ale evreilor în Banat, ale Banatului şi Transilvaniei, ale României cu secţiunea de Banat... Dar pentru întâia dată una scoţând în relief o componentă esenţială a acestui teritoriu, fericit delimitat dintotdeauna prin hotarele sale naturale, cea a multiculturalităţii generatoare de efecte istorice benefice pe scara termporalităţii şi a modernităţii europene.

Recenzie: De la „amurgul imperiilor”...*

 
Dincolo de tranșee, sârmă ghimpată, atrocități, măceluri și crime, hărți militare, planuri tactice și strategii, există, paradoxal, ,,beneficii” ale războiului. Nu ne referim aici la aspectele militare, economice sau politice care au de profitat de pe urma teribilelor încleștări de forțe, în care lupta pentru supraviețuire cunoaște cele mai ridicate și dramatice cote, ci despre mărturiile păstrate de-a lungul vremii ale celor implicați direct în conflagrații, veritabile cartografii sentimental-existențiale.

Recenzie: Banatul în cartografie*

 
Apărută în 2012 la Editura Partoș, la Timișoara, cartea profesorului lugojean Șofronie Mureșan reprezintă rodul mai multor ani de cercetări asidue în arhivele fostului Imperiu Habsburgic în documentele cartografice ale luminatului veac al XVIII-lea, cercetări care au fost încununate cu obținerea titlui de doctor.
Consistentă, atât ca întindere (peste 400 de pagini), cât și ca in-formație, cartea surprinde prin ineditul tematicii. De asemenea, cele 115 materiale grafice (planuri, hărți, grafice, gravuri) și 23 tabele întregesc zestrea informativă a volumului, devenind, astfel, un instrument eficient pentru cercetătorii istorici, geografi, sociologi, antropologi. Publicul larg se poate delecta cu bogăția materialelor grafice și documentare.

Răspândirea şi organizarea creştinismului de început în Banatul de sud

 
Abstract: The archaeological discoveries such as household items and ornaments are solid proof of the existence of the Christian cult in the surrounding area of Almăj, the inhabitants’ powerful Christian faith and their capacity to express their faith in the elements marking these discoveries. As the inhabitants were brave enough to use or wear them every day, they must have been aware of their significance. The religious archaeological discoveries enrich the information that demonstrates how old Christian faith is and that the mentioned area was continuously inhabited.

O bibliotecă, școală și presă românească: factori de formare cultural-națională în rândurile voluntarilor Legiunii Române de Vânători Transilvăneni și Bucovineni din Siberia (1919-1920)

 
Abstract: Between 1919-1920 members of the Romanian Legion of Hunters Transylvanian Volunteers retreated through Russia to Vladivostok. they were involved in guarding the Trans-Siberian railway over a 1000 km course. They were involved in the civil war of the white guard and the red guard. The library, the periodical press and the school were during this period the main factors of cultural and national formation among these volunteer military units of Transylvanian, Banat and Bukovina origin along their way to the house.

Românii din Transilvania şi polonezii din Galiţia în timpul Marelui Război.

 
Abstract: Provinces of the Habsburg Empire that became Austro-Hungarian Monarchy in 1867, Transylvania şi Galicia have a similar historical experience, which allows their comparative research. The two people living in these provinces, the Poles and the Romanians, also share a number of similarities, besides the differences that make the research work we propose so interesting and promising.

Pagini

Cărți/Books

carte

Recomandă Morisena

Share

Copertele I

Vizite din 2 martie 2020